Predloga za izvolitvi v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnega sodnika in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici


Sprejet

Akt

Sprejet
Predloga za izvolitvi v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnega sodnika in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici