Priporočilo vladi zaradi poslabšanja socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev


Zavrnjen

Akt

Zavrnjen
Priporočilo vladi zaradi poslabšanja socialnega in gmotnega položaja slovenskih upokojencev