Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2022


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2022