Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja