Sklep o imenovanju predsednika Odbora za zadeve Evropske unije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Sklep o imenovanju predsednika Odbora za zadeve Evropske unije
81 %
Za