Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju