Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022