Zakon o spremembi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov