Pobuda za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani, dne 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani, dne 7. septembra 2012


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Pobuda za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani, dne 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani, dne 7. septembra 2012