Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami