Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti Nedostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti Nedostopnost javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza za gibalno ovirane