Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035


Sprejet