Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029


Sprejet