Predlog kandidata za podpredsednika Državnega zbora


Sprejet