Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
51 %
Za