Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih