Predlog za sprejem avtentične razlage 15. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji


Zavrnjen