Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike


Sprejet

Failed to fetch card: /c/errored (500) {"error":"Internal Server Error"}