Sklep o imenovanju predsednika in prenehanju funkcije namestnika predsednika Državne volilne komisije


Sprejet