Sklep o razrešitvi in imenovanju podpredsednika Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o razrešitvi in imenovanju podpredsednika Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo