Sklep o imenovanju namestnice predsednika Državne volilne komisije


Sprejet