Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
44 %
Za