Zaključni račun Proračuna Republike Slovenije za leto 2018


Sprejet