Predlog za imenovanje Komisije za presojo ustreznosti kandidatov po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja


Sprejet