Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
87 %
Za