Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških
60 %
Za