Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ
61 %
Za