Vmesno poročilo o pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko za odpravo dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Vmesno poročilo o pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko za odpravo dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom