Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom


Sprejet

Failed to fetch card: /misc/error
Status: 502

502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx