Sklep o imenovanju namestnice predsednika Državne volilne komisije


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Sklep o imenovanju namestnice predsednika Državne volilne komisije