Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.