Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč