Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
87 %
Za