Sklep o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi