Revizijsko poročilo notranje revizije poslovanja Komisije za preprečevanje korupcije v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Revizijsko poročilo notranje revizije poslovanja Komisije za preprečevanje korupcije v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022