Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnikov in sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani


Sprejet

Akt

Sprejet
Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnikov in sodnic na Okrajnem sodišču v Ljubljani