Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije


Sprejet

Akt

Sprejet
Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije