Proračun Republike Slovenije za leto 2025


Sprejet

Akt

Sprejet
Proračun Republike Slovenije za leto 2025