Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju


Sprejet

Akt

Sprejet
Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju