Sklep o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco