Priporočilo Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije na podlagi 107. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 223. člena Poslovnika državnega zbora o tem vprašanju


Zavrnjen