Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Odbora za kulturo


Sprejet

Akt

Sprejet
Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Odbora za kulturo