Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank