Priporočilo v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov


Zavrnjen

Akt

Zavrnjen
Priporočilo v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov