Sklep o imenovanju predsednika in članov Državne volilne komisije ter njihovih namestnikov


Sprejet