Proračun Republike Slovenije za leto 2022


Sprejet

Akt

Sprejet
Proračun Republike Slovenije za leto 2022