Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja


Sprejet

Zakon

Sprejet
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
58 %
Za