Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju