Zakon o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu


V obravnavi

Zakon

V obravnavi
Zakon o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu