Zakon o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu


Zavrnjen

Zakon

Zavrnjen
Zakon o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu