Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2023


V obravnavi

Akt

V obravnavi
Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2023