Predlog za izvolitev v sodniški funkciji na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani


Sprejet